Catching Light

4 July – 31 July 2009

Quac Space, 798 Art District, Beijing

artists

Li Gang

Zhang Hongkuan

Hu Qinwu

Huang Xu

publication